умовами надання послуг

ДОГОВОР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору, між торгівельним  онлайн-майданчиком Маркетплейс STREET SOUL та Продавцем, на надання послуг, наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні :

 

   Маркретплейс STREET SOUL – це веб-портал, у вигляді торговельного онлайн-майданчика, який, згідно даною Офертою, виступає посередником між Покупцем і Продавцем, та надає послуги за адресою https://streetsoul.com.ua .

   Послуги Маркетплейсу STREET SOUL - послуги торговельного онлайн-майданчика, що надають можливість Продавцям розміщувати свої матеріали на сайті https://streetsoul.com.ua, з метою їх подальшої реалізації Покупцям, а Покупцям, в свою чергу, придбати товари Продавців.

   ФОП Рябцев С.В. – фізична особа підприємець, яка є власніком  Маркетплейсу STREET SOUL, та надає Послуги, а саме : розміщення інформації про магазин та товари Продавця на Маркетплейсі STREET SOUL, що функціонує у відкритому доступі в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://streetsoul.com.ua.

   Оферта - пропозиція ФОП Рябцев С.В., укласти договір надання Послуг на Маркетплейсі STREET SOUL на зазначених у ньому умовах з фізичною особою підприємцем та/або юридичною особою, що зареєстровані відповідно до чинного  законодавства України, і здійснюють свою діяльність на території України. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою  https://streetsoul.com.ua .

   Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти, шляхом реєстрації в системі. Акцепт Оферти створює Договір.

   Договір - договір між ФОП Рябцев С.В, Продавцем та Покупцем, на надання послуг, який укладається, як Акцепт Оферти.

   Сторони - Маркетплейс STREET SOUL (ФОП Рябцев С.В.), Покупець, Продавець.

   Продавець - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і є споживачем Послуг Маркетплейсу STREET SOUL для реалізації своїх товарів Покупцям.

   Покупець - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти і використовує Послуги Маркетплейсу STREET SOUL для придбання товарів у Продавців.

   Реєстрація Продавця - сукупність дій Продавця, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення даних, прийняття положень Оферти в результаті яких, на сайті Маркетплейсу STREET SOUL для Продавця створюється особистий кабінет з унікальним логіном і паролем.

   Особистий кабінет Продавця – персоніфікований інтерфейс (акаунт) для використання Продавцем, з метою отримання та обробки замовлень Покупців, ведення довідника товарів, представлених в магазині Продавця на торговельному майданчику Маркетплейс STREET SOUL, контролю статистики вартості наданих Маркетплейсом Послуг, отримання рахунків та інших документів, виставлених Маркетплейсом, в інших цілях, передбачених у Договорі.

   Матеріали - надана Продавцем інформація про Товари та Послуги, які пропонуються ним, для подальшого розміщення на торговельному майданчику Маркетплейс STREET SOUL. Такі матеріали містять відомості про товари, їх ціни, якість, характеристики, наявність у продажу, а також інші узгоджені відомості, призначені для Покупців.

   Товари - товари, які розміщуються на торговельному майданчику Маркетплейсі STREET SOUL за адресою  https://streetsoul.com.ua  Продавцем, з метою їх реалізації Покупцям.

   Акаунт - обліковий запис, який містить інформацію про Продавця або Покупця, що надається при реєстрації на торговельному майданчику STREET SOUL, захищений від вільного доступу комбінацією унікального логіну і пароля.

   Активація акаунта - процедура, що здійснюється адміністратором ( уповноваженим представником ФОП Рябцев С. В.) після перевірки даних, внесених Продавцем в реєстраційну форму, на предмет повноти та достовірності.

   Блокування акаунта - призупинення доступу Покупця або Продавця до Облікового запису, що зумовлює неможливість купівлі чи продажу товарів на торговельному майданчику Маркетплейс STREET SOUL.

   Відгук на замовлення - відомості, отримані Маркетплейсом від Покупця про виконання Продавцем замовлення в процесі оформлення покупки, які можуть публікуватися чи не публікуватися на майданчику Маркетплейс STREET SOUL за рішенням адміністратора.

   Рахунок Маркетплейсу - банківський рахунок Маркетплейсу в платіжних системах, на які здійснюється оплата Послуг.

   Порушення правил роботи - невиконання та/або неналежне виконання Продавцем або Покупцем умов, передбачених цією Офертою.

   Попередження – попередження Продавця або Покупця, щодо порушень умов Оферти. Накопичення певної кількості Попереджень призводить до Блокування Акаунту на визначений період.

   Зауваження - зауваження Продавцю, щодо неповного та/або неналежного виконання своїх обов’язків, згідно Оферти, фіксується в Особистому кабінеті покупця, і несе за собою зниження Рейтингу Продавця.

   Рейтинг Продавця – сукупність параметрів якості товару, обслуговування та інших факторів, які впливають на порядок розміщення товарів Продавця, по відношенню до товарів інших Продавців.

1.2. У Договорі, можуть бути використані терміни та визначення, які не отримали визначення у пункті Оферти 1.1.. У такому випадку, тлумачення такого терміну та/або визначення проводиться відповідно з текстом.  У разі відсутності однозначного тлумачення терміну та/або визначення в тексті Оферти, слід керуватися законодавством України та сформованою бізнес-практикою Маркетплейсу STREET SOUL.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною Офертою), далі за текстом - «Оферта», ФОП  Рябцев С.В. далі за текстом – торговельний  майданчик Маркетплейс STREET SOUL, і містить всі істотні умови, необхідні для надання послуг веб-порталу, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, та інших пов’язаних з ними дій, а також послуги у сфері інформаційних технологій, далі за текстом - «Послуга».

Простіше кажучи, Даний документ - це усний договір, який укладається з Вами автоматично після того, як ви погодилися з умовами під час реєстрації.

2.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України), в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти стає Продавцем на Маркетплейсі STREET SOUL (акцепт Оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в Оферті).

2.3. Беручи до уваги, що Маркетплейс STREET SOUL, відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а Продавець, після акцепту Публічної Оферти (далі - Оферта), стає користувачем послуг Маркетплейсу STREET SOUL, сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов даної Оферти, і зобов'язуються неухильно їх дотримуватись.

2.4. На підставі вищевикладеного, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згідні з будь-яким пунктом Оферти, Маркетплейс  STREET SOUL пропонує вам відмовитись від використання Послуг.

2.5. Акцептом Оферти є натискання кнопки або відмітка галочкою, або прийняття умов (згоди з умовами) Оферти іншим способом, і подальша оплата послуг Маркетплейсу STREET SOUL.

2.6. Маркетплейс STREET SOUL залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти, змінювати умови надання та Вартість Послуг, дизайн та функціонал сайту, без попереднього узгодження з  Продавцем, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов, що стосуються співпраці на сайті https://streetsoul.com.ua, попередньо повідомивши про це Продавця.

2.7. Натискання кнопки або відмітка галочкою, або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти, означає :

  згоду Продавця або фізичної особи - представника Продавця (далі за текстом справжнього пункту Оферти - суб'єкт персональних даних), на обробку Маркетплейсом STREET SOUL своїх персональних даних, з метою можливості  виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

  дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього терміну дії Оферти. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти. В такому випадку, Оферта розривається з моменту  видалення (для Покупця) або з деактивації (для Продавця) персонального акаунта.

2.8. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб'єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються, з метою можливості виконання умов цієї Оферти. Обсяг прав суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

 

3.1. На підставі цієї Оферти, Маркетплейс STREET SOUL надає Продавцю Послуги, згідно умов п.3.2. даної Оферти.

3.2. Приймаючи умови цієї Оферти, Продавець зобов'язується оплачувати Послуги, надані Маркетплейсом STREET SOUL. Повний перелік послуг та їх вартість вказані в додатковій угоді до цього договору та є невід’ємною його частиною.

3.3. Вибір і використання способу форми оплати Послуг здійснюється Продавцем на власний розсуд із запропонованих варіантів та вказується індивідуально для кожного в додатковій угоді до даного договору.

Безпека, конфіденційність, а також інші умовивикористання обраного Продавцем способу/форми оплати, виходять за рамки даної Оферти, і регулюються угодами (договорами) між Продавцем та відповідними організаціями.

3.4. Маркетплейс STREET SOUL залишає за собою право змінювативартість Послуг та порядок розрахунків між Сторонами, в односторонньому порядку за попереднім повідомленням про це Продавця не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день  до дати вступу змін в силу, відповідно до умов, передбачених в Договорі. Всі зміни, що запроваджуються в частині вибору форми оплати, вартості наданих послуг та їх об’ємах прописуються в додатковій угоді, що є невід’ємною частиною даного договору.

3.5. Продавець погоджується, що всі можливі суперечки, щодо даної Оферти будуть вирішуватися згідно із Законодавством України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ МАРКЕТПЛЕЙСУ STREET SOUL

4.1. Своєчасно надавати Послуги Продавцю і Покупцю з дотриманням умов цієї Оферти;

4.2. Не поширювати отриману від Продавця та Покупця або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Маркетплейсом STREET SOUL своїх зобов'язань, згідно з даною Офертою та  чинним законодавством України;

4.3. Інформувати Продавця та Покупця про невідповідність наданих ним матеріалів, згідно з вимогами Маркетплейсу STREET SOUL або чинного законодавства України.

4.4. Інформувати Продавця про усі зміни в Оферті, Вартості Послуг та Умовах Використання сайту, не пізніше, ніж за один день до їх введення в дію.

4.5. Маркетплейс STREET SOUL має право своєчасно отримувати інформацію від Продавця, необхідну для надання Послуг.

4.6. Маркетплейс має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Продавця, в разі:

  недотримання Продавцем будь-яких домовленостей і зобов'язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору з Продавцем) або в процесі її виконання;

  ненадання Продавцем будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти;

  несвоєчасна або неповна оплата Послуг.

4.7. У перерахованих вище пунктах, при відмові усунення причин призупинення дії Оферти, вона може бути розірвана (з вини Продавця). Надання послуг, у цьому випадку, Продавцю призупиняється.

4.8. Повторне відновлення Послуг проводиться тільки після усунення Продавцем причин, що призвели до призупинення Послуг.

4.9. Маркетплейс не несе ніякої відповідальності, якщо Продавець понесете будь-які непрямі збитки або упущені вигоди.

Якщо Ви помітите, що ми щось робимо не так, не соромтеся повідомити нас про це.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ  ПРОДАВЦЯ

5.1. Продавець повинен відправити замовлення, прийняте Маркетплейсом STREET SOUL, на протязі 2-х (двух) робочих днів від дати оформлення;

5.2. Продавець зобов’язується надавати Маркетплейсу STREET SOUL ексклюзивну інформацію в першу чергу о нових колекціях, знижках, зняття моделей з виробництва;

5.3. Не копіювати, не змінювати і не поширювати інформацію, що належить іншим Користувачам Сайту, Компанії, третім особам, без їх згоди;

5.4. Своєчасно проводити оплату за Послуги Маркетплейсу STREET SOUL .

5.5. Продавець повинен стежити за наявністю товарів і своєчасно її коррегувати, щоб не вводити в оману Покупців.

5.6. Продавець має право інформувати Маркетплейс STREET SOUL про виявлені недоліки під час надання Послуг.

5.7. Використовувати Послуги Маркетплейсу STREET SOUL для здійснення підприємницької діяльності виключно після успішного проходження процедури Реєстрації, активації облікового запису, здійснюваної адміністратором Маркетплейсу STREET SOUL після проведення перевірки даних, вказаних Продавцем в процесі Реєстрації, на предмет їх повноти та достовірності.

5.8. Приймати рішення про участь у спільних з Маркетплейсом STREET SOUL акціях, у тому числі у рамках проведеної програми лояльності для покупців сайту https://streetsoul.com.ua .

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Маркетплейс STREET SOUL за жодних обставин не несе відповідальності за :

   будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

   будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Продавця, Покупця та/або третіх сторін незалежно від того, міг Маркетплейс  STREET SOUL передбачити можливість таких збитків чи ні;

   фінансові розрахунки між Продавцем і Покупцем, обраної ним форми оплати Товару чи його повернення;

 

6.1. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Матеріалів (відповідністю змісту чинного законодавства) та/або якістю розміщених на сайті Товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Продавець зобов'язується одноосібно нести відповідальність за Матеріали, зміст домену або веб-сторінки, на які посилається. А також, вирішити  ці питання самостійно без залучення Маркетплейсу, і невідкладно компенсувати Маркетплейсу STREET SOUL в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вище зазначених гарантій.

6.2. Продавець самостійно несе відповідальність за невідповідність форми господарської діяльності, за порушення порядку юридичного оформлення, реєстрації та набуття статусу суб'єкта господарської  діяльності, порядку та умов представництва, які передбачені чинним законодавством України для правовідносин між Продавцем та Маркетплейсом STREET SOUL в рамках цього Договору.

 

6.3. Маркетплейс STREET SOUL, не несе жодної відповідальності перед Продавцем за будь які дії, чи бездіяння, в роботі магазину чи акаунту Продавця на сайті https://streetsoul.com.ua, які виникли з технічних причин, і спричинили матеріальну чи моральну шкоду для Продавця.

6.4. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.5. У разі порушення Продавцем умов Оферти, Маркетплейс STREET SOUL має право припинити надання Послуг до моменту усунення Продавцем допущених порушень та/або розірвати Оферту з відправленням відповідного повідомлення Продавцеві на адресу електронної пошти Продавця, вказану під час реєстрації акаунта.

 

 

7. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ОФЕРТИ

7.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Маркетплейсу STREET SOUL https://streetsoul.com.ua, вступає в силу з моменту акцепту Оферти Продавцем та Покупцем, діє до моменту виконання Маркетплейсом STREET SOUL Послуг, згідно з даною Офертою.

7.2. Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому позасудовому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону за 1 (один) робочий день до дати розірвання електронним повідомленням.

 При цьому, сторони зобов'язані здійснити звірку взаєморозрахунків впродовж 7 (семи) робочих днів, з дати отримання повідомлення про розірвання Договору. Договір припиняє свою дію після повного  фінансового розрахунку між Продавцем та Маркетплейсом STREET SOUL за надані Послуги.

7.3. Маркетплейс STREET SOUL має право розірвати цей Договір в односторонньому позасудовому порядку, у разі неодноразових (більше трьох разів) порушень Продавцем умов цієї Оферти, письмово повідомивши Продавця через Кабінет Продавця або електронним повідомленням.

7.4. При розірванні договору Оферти або припинення терміну її дії, вся наявна в електронному вигляді інформація Продавця зберігається на Маркетплейсі STREET SOUL впродовж 30 календарних днів. Оферта діє з моменту  публікації на сайті для всіх наших клієнтів однаково.

7.5. Зміна тексту цього договору можлива для всіх наших клієнтів одночасно, але ми зобов'язані сповістити Вас електронною поштою та опублікувати нову версію договору на сайті.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Маркетплейс STREET SOUL не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій згідно з даною Офертою.

8.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Продавець запевняє Маркетплейс STREET SOUL і гарантує, що у разі надання Продавцем Маркетплейсу недостовірних даних або матеріалів, Продавець несе повну відповідальність (у тому числі матеріальну) за будь-які негативні наслідки, пов'язані з наданням Послуг згідно із даною Офертою;

8.3. Продавець укладає Оферту добровільно, при цьому, він підтверджує, що :

  повністю ознайомився з умовами Оферти;

  повністю розуміє предмет Оферти;

  повністю розуміє значення і наслідки своїх дій, щодо укладання та виконання оферти.

8.4. Продавець має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Оферти.

8.5. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу, і не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Маркетплейс STREET SOUL і Продавець звільняється від невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, згідно з даною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладання поточної Оферти, мають незвичайний характер, і що Маркетплейс і Продавець не могли ні передбачити, ні подолати їх прийнятими  засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін і можуть впливати на свободу користування громадянами  інтернет сторінок.

9.2. Якщо обставини форс-мажор тривають більше 3-х місяців, одна із Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі запитання, які виникають у випадку, якщо Оферта неврегульована або врегульована неповністю, регулюються  згідно з матеріальним правом України.

10.2. Оферта являє собою повну домовленість між Маркетплейсом STREET SOUL і Продавцем. Маркетплейс STREET SOUL не приймає на себе жодних умов і зобов'язань, які не зазначені в оферті, за винятком тих, які були додатково обумовлені  між Маркетплейсом STREET SOUL та Продавцем.

10.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова повинна бути видалена з Оферти і замінена новим  положенням, яке максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.